Terapia małżeńska Zgierz

Para u psychologa

Prowadzę terapie małżeńskie. Zgierz jest siedzibą mojego gabinetu, w którym przyjmuję pary doświadczające kryzysu oraz małżeństwa, które chcą poprawić swoją relację. Terapia małżeńska nierzadko może okazać się jedynym ratunkiem dla związku, w którym żale, pretensje i skrywane urazy pogłębiają kryzys, prowadząc do rozstania. Decyzja o konsultacji u psychologa może być trudna, jednak warto korzystać z terapii małżeńskiej, aby zbudować lepszą i satysfakcjonującą, wspólną przyszłość. W odróżnieniu od terapii indywidualnej wizyty prowadzone są z obojgiem partnerów i oboje muszą wykazywać chęć współpracy. Terapia małżeństw i par dedykowana jest osobom pozostających w związkach formalnych i nieformalnych, zarówno parom mieszanym, jak i jednopłciowym. Ma ona na celu wspólne rozwiązanie zaistniałego problemu, poprawę jakości relacji oraz polepszenie komunikacji między partnerami. Kryzysy w relacjach małżeńskich mogą być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak wspinanie się po szczeblach kariery przypłacone zupełnym brakiem czasu dla rodziny, chęć nieustannego forsowania swoich wartości i oczekiwań wobec partnera czy problemy pojawiające się podczas wychowywania dzieci. Najczęściej jednak są to trudności w komunikowaniu się, kiedy ludzie nie potrafią ani ze sobą rozmawiać, ani też siebie słuchać, mają problem z jasnym wyartykułowaniem swoich potrzeb i zaakceptowaniem odrębności współmałżonka. Problemem może być nierówne angażowanie się w obowiązki domowe i otrzymywane wsparcie emocjonalne. Częstym powodem mającym wpływ na pogorszenie relacji jest również odmienne postrzeganie tak zwanego rozkładu sił w związku. Celem prowadzonej terapii małżeństw i par jest przywrócenie harmonii oraz znalezienie modelu funkcjonowania akceptowalnego przez oboje partnerów.

Kiedy należy udać się na terapię małżeńską?

Najczęstszym powodem zgłaszania się par do terapii jest narastające, trudne do zniesienia napięcie w relacji, które może być wynikiem jakiegoś wydarzenia, trudną sytuacją lub koniecznością przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu związku. Kiedy po kilku próbach nie udaje się zażegnać kryzysu, warto skorzystać z pomocy terapeuty. Regularne spotkania ze specjalistą mogą pomóc w usprawnieniu wzajemnej komunikacji i lepszym zrozumieniu drugiej strony, wyjaśnieniu reakcji i okazywanych emocji, znalezieniu tak potrzebnych kompromisów, tworzących stabilny fundament związku. Psycholog prowadzący terapię małżeństw nie ocenia partnerów i nie opowiada się po żadnej ze stron.

Terapia małżeńska lub par nie zostanie przeprowadzona w sytuacji stosowania przemocy fizycznej, istnienia choroby psychicznej u jednego lub obojga partnerów, pozostawania w innych związkach lub podjęcie przez jednego z partnerów decyzji o rozwodzie przy jednoczesnym niezaakceptowaniu tej decyzji przez drugiego.