Psychoterapia

Wywiad z psychoterapeutąPsychoterapia jest skuteczna w leczeniu zaburzeń takich jak depresje, stany lękowe, nerwice, fobie czy zaburzenia żywienia. Jest pomocna, kiedy ktoś nie potrafi poradzić sobie z pewnymi sytuacjami emocjonalnymi, przeżywa żałobę, traci wszelką motywację do działania, uzależnia się od czegoś, czuje się bezradny czy nie umie zakończyć toksycznych relacji. Psychoterapia nie tylko uzdrawia duszę, ale też niweluje objawy somatyczne, dzięki czemu jest skutecznym wsparciem w leczeniu chorób zupełnie innego pochodzenia. Terapia potrafi również zmienić nastawienie do leczenia, co ma ogromne znaczenie np. dla pacjentów onkologicznych. Poza funkcją uleczającą pełni rolę wspierającą, dzięki której uczy wykorzystywać naturalny potencjał będący w człowieku.

Rodzaje psychoterapii

Dzięki wielu nurtom psychoterapii, można ją dopasować do konkretnego problemu pacjenta i jego specyfiki. Rozróżniamy następujące jej rodzaje:

  • terapia poznawczo-behawioralna wywodząca się behawioryzmu, czyli przeświadczenia, że zaburzenia w zachowaniach to efekt wyuczonych reakcji na różne bodźce, będąca jedną z najpopularniejszych i najbardziej przebadanych pod kątem skuteczności metod psychoterapii;
  • terapia Gestalt będąca rodzajem psychoterapii humanistycznej opartej na przeświadczeniu o złożoności człowieka;
  • terapia systemowa, czyli rodzaj psychoterapii rodzinnej lub małżeńskiej, w której zwykle uczestniczy kilka osób;
  • psychoanaliza, czyli psychoterapia analityczna zapoczątkowana przez Zygmunta Freuda, który 100 lat temu stwierdził, że obecne problemy człowieka wynikają z trudnej osobowości, wewnętrznych konfliktów oraz zdarzeń z przeszłości;
  • terapia psychodynamiczna, której nurt wywodzi się z przeświadczenia, że zachowanie człowieka to efekt sterowania nim przez wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby.

Terapie prowadzą odpowiednio wykwalifikowani specjaliści, którzy w trakcie szkolenia muszą przejść własną psychoterapię, pozwalającą im lepiej zrozumieć odczucia przyszłych pacjentów.