Psychologia – wsparcie w gabinecie psychologicznym w Zgierzu

Kobiety trzymające się za dłonie

W moim gabinecie psychologicznym w Zgierzu zajmuję się psychologią, czyli nauką o ludzkich zachowaniach i emocjach, procesach myślowych, a także o tym, jaki wpływ ma na nie otoczenie i interakcje z innymi ludźmi. Zaliczana jest do nauk behawioralnych, czyli zajmujących się zachowaniem. Terapie psychologiczne mogą odbywać się w formie spotkań indywidualnych lub jako terapie małżeńskie i par żyjących w nieformalnym związku. Podczas konsultacji w moim gabinecie psychologicznym zapewniam pacjentom indywidualne podejście do zgłaszanego problemu oraz profesjonalne wsparcie. Nie oceniam zachowań ani schematów myślowych. Zapewniam pomoc psychologiczną na podstawie określonego celu terapeutycznego, który pomaga pacjentowi osiągnąć pozytywną zmianę. Czas trwania terapii zależny jest od sytuacji i podejścia pacjenta lub pacjentów.

Osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, przeżywają zwykle pewien rodzaj załamania rozwojowego. Nieumiejętność uporania się z kryzysowym zdarzeniem wywołuje silne emocje, zaburza równowagę oraz powoduje duży dyskomfort. Rolą poradnictwa psychologicznego jest przede wszystkim uwolnienie pacjenta od napięć i stresów oraz pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie z nimi. Jest to ważny element wsparcia, pozwalający na oczyszczenie umysłu oraz powrót do racjonalnego myślenia, a tym samym umożliwienie identyfikacji i nazwania problemu, który jest bezpośrednią przyczyną aktualnych trudności oraz wyeliminowaniu czynników go podtrzymujących.

Na czym polega wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne udzielane w gabinecie psychologicznym jest metodą pomocy doraźnej, z której najczęściej korzystają osoby przeżywające kryzys, na przykład po śmierci bliskiej osoby czy w wyniku ciężkiej choroby w rodzinie, rozstania, utraty pracy, itp. Umożliwia ono uporządkowanie myśli i uspokojenie emocji, a dzięki temu podejmowanie racjonalnych działań w tych trudnych momentach. Polega na zastosowaniu zasad zdrowia psychicznego i rozwoju człowieka poprzez uruchomienie strategii interwencji poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej lub systemowej, dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego.

Rolą psychologa oferującego wsparcie jest pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej oraz poczucia wpływu na swoje życie. Wsparcie ma na celu powrót do wcześniejszych sposobów funkcjonowania oraz pomoc w tworzeniu nowych. Pomaga także przy wzmacnianiu odporności psychicznej, asertywność, motywacji i ogólnej poprawie jakości życia.