Terapia indywidualna Zgierz

Indywidualny wywiad z psychologiem

Prowadzę terapie indywidualne w Zgierzu. Ten rodzaj psychoterapii się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem oraz budowaniu wspólnej przestrzeni. Kontakt twarzą w twarz polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. Dla osób spoza Zgierza oferuję konsultacje z psychologiem online, które pozwalają również oszczędzić czas potrzebny na dojazd do gabinetu. Podjęcie terapii indywidualnej wskazane jest podczas kryzysów życiowych i traum, przy problemach emocjonalnych i interpersonalnych oraz przy niskiej samoocenie, samoakceptacji i asertywności. Terapia indywidualna pomaga zbudować samoświadomość i poprawić ogólne samopoczucie. Specjalista pomaga rozwijać strategie i umiejętności, które mają pacjentowi pomóc w poradzeniu sobie z problemem lub trudnościami. Psycholog pomaga zrozumieć i przepracować trudne emocje lub zachowania, wskazując sposoby pozytywnych nawyków i funkcjonowania.

Pierwszym krokiem w terapii indywidualnej jest ustalenie tak zwanego kontraktu, określającego częstotliwość i czas trwania psychoterapii, a także zasady jej prowadzenia. Największym atutem tego modelu jest skupienie się na określonym problemie jednej osoby i jednym pacjencie, któremu terapeuta poświęca swój czas. Dobra znajomość przemyśleń i emocji oraz potencjalnych reakcji pacjenta, sprzyja otwieraniu się i budowaniu zaufania. W centrum tego typu psychoterapii znajduje się pacjent i jego uczucia, przeżycia, przemyślenia, nastawienie oraz postrzeganie samego siebie.

Jak długo trwa terapia indywidualna?

Długość trwania psychoterapii indywidualnej zależna jest przede wszystkim od problemu, z którym zgłasza się pacjent oraz nurtu psychoterapii, w którym będą odbywały się sesja. Zwykle dokonuje się podziału na trzy kategorie terapii:

  • krótkoterminowe, trwające najczęściej od kilku tygodni do sześciu miesięcy i stosowane zwykle w przypadku osób potrzebujących wsparcia w dostosowaniu się do zmian, które zaszły w ich życiu, nieradzących sobie z podjęciem trudnej i ciężkiej decyzji lub znajdujących się w chwilowym kryzysie;
  • średnioterminowe, trwającą od sześciu miesięcy do roku i są to zwykle terapie skoncentrowane na rozwiązaniach;
  • długoterminowe, mogące potrwać nawet kilka lat, które stosowane są w przypadku osób przychodzących do terapeuty z bardzo złożonymi problemami.

Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw patologicznych reakcji, np. zepchniętych do podświadomości lęków czy urazów i zdarzeń z dzieciństwa. Inny czas trwania będzie miała terapia skupiająca się na pracy nad traumą, a inny terapia w celu rozwoju osobistego i lepszego radzenia sobie ze stresem. Niezwykle ważne jest także podejście pacjenta do podjętej terapii – jego szczerość, otwartość i chęć wprowadzenia zmiany w nastawieniu do problemu lub trudności, z którą zgłosił się po pomoc. Terapia indywidualna jest skierowana do osób, które potrzebują pracy bezpośrednio nad swoimi emocjami i zachowaniami. Wskazana jest także dla osób z depresją, lękami, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i zaburzeniami nastroju.